انتظامی

امحا ۱۴۰۰ کیلوگرم مواد مخدر در مازندران
همزمان با هفته ناجا هزار و ۴۰۰ کیلوگرم انواع روانگردان و مواد مخدر در استان مازندران امحا شد.منبع:مهر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا