;

از بین رفتن قدرت انقباضی گردن مثانه انسداد ادراری

دکمه بازگشت به بالا