;

معافیت پزشکی بیماری کرتینیسم، Cretinism

دکمه بازگشت به بالا