ارتقای درجه
ارتقای درجه برخی از مدیران ناجا ۰۳ آذر ۱۳۹۹

ارتقای درجه برخی از مدیران ناجا

به پیشنهاد فرمانده ناجا و با تأیید فرمانده معظم کل قوا برخی مدیران ناجا به درجه سرتیپ دومی نائل شدند. به گزارش ایسنا سردار حسین اشتری در آیین ارتقای درجه جمعی از مدیران ناجا از درجه  “سرهنگی” به “سرتیپ دومی” اظهارکرد: از دفتر نظامی مقام معظم رهبری در راستای تسهیل در اعطای درجات و سرلشکر […]