افغانستان
بیش از دو هزار محکوم افغانستانی آماده تحویل به کشور متبوعشان ۲۸ آذر ۱۳۹۹

بیش از دو هزار محکوم افغانستانی آماده تحویل به کشور متبوعشان

به گزارش سایت نظام وظیفه به نقل از وزارت دادگستری، محمود عباسی معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری از انتقال یک نفر محکوم ایرانی از تایلند به کشور خبر داد که در فرودگاه امام خمینی تحویل نمایندگان وزارت دادگستری و سازمان زندانها شد. وی با اشاره به بررسی بیش از دو هزار […]