بنیاد شهید و امور ایثارگران
مقابله با فقر مطلق در لایحه بودجه ۱۴۰۰ ۳۰ آذر ۱۳۹۹

مقابله با فقر مطلق در لایحه بودجه ۱۴۰۰

یکی از ویژگی‌های مهم لایحه بودجه ۱۴۰۰، مقابله با فقر مطلق و پیگیری سیاست‌های حمایتی است. افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دستگاه‌های اجرایی، پرداخت یارانه نقدی و معیشتی، افزایش ۱۰۹ درصدی اعتبار صندوق بازنشستگی و بیمه رایگان برای ۳۰ میلیون نفر مواردی از سیاست‌های حمایتی دولت‌اند. منبع:ایرنا