تحقیقات علمی
۱۸ آذر ۱۳۹۹

پوست مصنوعی سربازان را نامرئی می کند

به گزارش سایت نظام وظیفه به نقل از دیلی میل، محققان کره ای پوست مصنوعی جدیدی ابداع کرده اند که به سربازان قدرت  نامرئی شدن در میدان جنگ را می دهد و اجازه نمی دهد دوربین های گرمایی آنها را ردیابی کنند.  در حقیقت پوست مصنوعی توسعه یافته با استفاده از گرمایش و سرمایه در […]