تقی مهری
شبکه اطلاع رسانی و ارتباطی نقطه قوت ناجا است ۱۲ مرد ۱۳۹۹

شبکه اطلاع رسانی و ارتباطی نقطه قوت ناجا است

به گزارش ایرنا از پایگاه خبری پلیس، سردار”تقی مهری” عصر روز یکشنبه در کارگاه اطلاع رسانی و ارتباطات معانت اجتماعی ناجا افزود: بحمدلله اقدامات مثمرثمری در حوزه انعکاس اخبار و معرفی ماموریت های متنوع و گسترده نیروی انتظامی توسط معاونت اجتماعی ناجا صورت گرفته است و ناجا در گستره عظیمی از بسترهای مناسب اطلاع رسانی این […]