توانمندسازی
توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح توسط سازمان فناوری اطلاعات ۱۲ مهر ۱۳۹۹

توانمندسازی کارکنان نیروهای مسلح توسط سازمان فناوری اطلاعات

به گزارش سایت نظام وظیفه به نقل از سازمان فناوری اطلاعات ایران، هدف اصلی از تبادل این توافقنامه افزایش اثربخشی خدمت وظیفه عمومی از طریق توانمندسازی کارکنان نظام وظیفه برای ورود به بازار کار و انجام آموزش‌های مهارتی منجر به اشتغال در دوران حین خدمت و اوقات فراغت است و مدت زمان آن پنج سال […]