تیم والیبال سایپا
یک سرباز غایب با تیم والیبال سایپا تهران قرار داد بسته است ۰۱ مهر ۱۳۹۹

یک سرباز غایب با تیم والیبال سایپا تهران قرار داد بسته است

خبرنگار مهر کسب اطلاع کرد یکی از بازیکنان تیم والیبال سایپای تهران که مشمول غایب است با این تیم قرارداد بسته است. این بازیکن که بیش از یک سال غیبت دارد سال گذشته هم با این تیم قرارداد بسته و حتی مسئولان وقت برای او کارت بازی هم صادر کرده بودند. برخی از منابع آگاه […]