جمهوری اسلامی ایران
جبهه های انتقام خون حاج قاسم وسیع شده است ۱۰ دی ۱۳۹۹

جبهه های انتقام خون حاج قاسم وسیع شده است

به گزارش سایت نظام وظیفه، در این بیانیه می خوانید: «هرگاه تقویم کشور عزیزمان ایران اسلامی را در دست می گیریم و ورق می‌زنیم با مناسبت‌هایی روبه رو می شویم که هرکدام باعث سربلندی و افتخار برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است و به عنوان برگ زرینی در تقویم کشورمان ثبت شده است؛ اما […]