دادگستري
“سرباز” زینت کشور است/ضرورت حفظ کرامت انسانی افراد در نظام اسلامی ۲۷ آذر ۱۳۹۹

“سرباز” زینت کشور است/ضرورت حفظ کرامت انسانی افراد در نظام اسلامی

تشکل‌های دانشجویی استان مازندران در خصوص توهین به سرباز دادگستری شهرستان بابل بیانیه‌ای را منتشر کردند. به گزارش ایسنا، در این بیانیه آمده است: «اهمیت حفظ کرامت انسانی افراد در نظام اسلامی از مسائلی است که باید نسبت به آن توجه ویژه داشت، دستگاه قضایی به عنوان قوه حافظه حقوق عامه در این خصوص نقش ویژه‌ای دارد […]