ستاد حقوق بشر
قطعنامه سازمان ملل علیه ایران وجاهت قانونی ندارد ۲۶ آبا ۱۳۹۹

قطعنامه سازمان ملل علیه ایران وجاهت قانونی ندارد

به گزارش سایت نظام وظیفه، علی باقری دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه در در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به تلاش برخی کشورها برای تصویب قطعنامه حقوق بشری در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: قطعنامه‌ای که قرار است در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل […]