عبدالغفور لیوال
راه مبارزه با تروریسم، همکاری منطقه‌ای بدون دخالت بیگانگان است ۱۴ آبا ۱۳۹۹

راه مبارزه با تروریسم، همکاری منطقه‌ای بدون دخالت بیگانگان است

به گزارش سایت نظام وظیفه، علی باقری کنی عصر امروز با حضور در سفارت افغانستان در تهران، در دیدار عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران، ضمن ابراز تأسف از حادثه تروریستی که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از مردم به ویژه جوانان دانشگاهی در کابل شد، اظهار داشت: این حادثه موجب […]

راهکارمبارزه باتروریسم، همکاری دولت‌های منطقه بدون دخالت بیگانگان ۱۴ آبا ۱۳۹۹

راهکارمبارزه باتروریسم، همکاری دولت‌های منطقه بدون دخالت بیگانگان

به گزارش سایت نظام وظیفه، علی باقری کنی عصر امروز با حضور در سفارت افغانستان در تهران، در دیدار عبدالغفور لیوال سفیر افغانستان در ایران، ضمن ابراز تأسف از حادثه تروریستی که منجر به کشته و مجروح شدن تعداد قابل توجهی از مردم به ویژه جوانان دانشگاهی در کابل شد، اظهار داشت: این حادثه موجب […]