عراق
لاپوشانی جنایات جنگی سربازان انگلیسی در عراق ۲۰ میلیون پوند آب خورد ۱۲ آبا ۱۳۹۹

لاپوشانی جنایات جنگی سربازان انگلیسی در عراق ۲۰ میلیون پوند آب خورد

به گزارش ایرنا از روزنامه سان، این مبالغ خارج از مسیر دادگاه و از بیم آن پرداخت شد تا وزارت دفاع انگلیس به دلیل ارتکاب جنایت جنگی در عراق متهم نشوند.   آمارها نشان می‌دهد که وزارت دفاع انگلیس تاکنون برای حل و فصل ۳۳۰ مورد شکایت ۱۹ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۶۴۰ پوند پرداخت کرده […]