علیرضا رمضانی
برگزاری دوره‌های آموزش کسب و کار برای ۱۴۵ هزار مددجو ۲۰ دی ۱۳۹۹

برگزاری دوره‌های آموزش کسب و کار برای ۱۴۵ هزار مددجو

به گزارش سایت نظام وظیفه، علیرضا رمضانی با بیان اینکه سال گذشته ۱۸۰ هزار مددجو از دوره‌های آموزشی کسب و کار برخوردار شدند، افزود: این دوره‌های آموزشی در راستای برنامه‌های راهبردی-عملیاتی برای ایجاد اشتغال و خودکفایی و با هدف رفع مشکل بیکاری مددجویان در سطح کشور برگزار می‌شود. مدیرکل هدایت شغلی کمیته امداد با اشاره […]