عوارض خروج از کشور
۸۰ هزار تومان سهم گردشگری از عوارض ناشی از سفر! ۱۵ آذر ۱۳۹۹

۸۰ هزار تومان سهم گردشگری از عوارض ناشی از سفر!

سایت نظام وظیفه گروه جامعه؛ عوارض ناشی از سفر این روزها کم نیست. از گرفتن جواب تست منفی کرونا توسط مسافر، تا اجازه دادن به مسافران برای سفر به کشورهای مختلف توسط ایرلاین‌ها و یا سفارتخانه‌ها. غیر از این باید مسافران ایرانی حالا دلاری را که تا زمان قبل از کرونا حدود ۱۵ هزار تومان […]