قرارگاه مبارزه با سرقت
برای انتقام گیری سردار دلها و شهید فخری زاده صف بسته ایم ۰۹ آذر ۱۳۹۹

برای انتقام گیری سردار دلها و شهید فخری زاده صف بسته ایم

جانشین فرمانده ناجا با اشاره به اینکه نیروی انتظامی از مردم، برای مردم و در خدمت مردم است گفت:انتظار مردم از مجلس انقلابی وضع قوانینی بازدارنده در برابر جرایمی همچون سرقت است. به گزارش ایسنا سردار قاسم رضایی در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان قزوین، با اشاره به جایگاه این استان در طول […]