قرارگاه مرکزی مهارت آموزی
آموزش تعاونی به سربازان – ایسنا ۰۳ دی ۱۳۹۹

آموزش تعاونی به سربازان – ایسنا

مشاور عالی قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح از راه‌اندازی دوره‌های آموزشی تعاونی برای سربازان خبر داد. به گزارش ایسنا، سردار موسی کمالی در جلسه ویدئو کنفرانس مشترک معاونت تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و قرارگاه مرکزی مهارت آموزی گفت: خدمت وظیفه عمومی یکی از ارکان توان رزم نیروهای مسلح  و بنیه دفاعی […]