مشولان غایب
مهلت پرداخت مبلغ جریمه مشمولان غایب تا پایان سال ۹۹ ۰۳ آبا ۱۳۹۹

مهلت پرداخت مبلغ جریمه مشمولان غایب تا پایان سال ۹۹

قانون جریمه مشمولان غایب به منظور تعیین تکلیف وضعیت خدمتی مشمولان غایبی که بیش از ۸ سال غیبت داشتند از سال ۹۴ تا پایان سال ۹۷ اجرایی شد و به دلیل لزوم تامین نیروی انسانی سرباز نیروهای مسلح، از سال ۹۸ این طرح حذف و ادامه پیدا نکرده است.  لذا افرادی که تا پایان فروردین […]