وحید قبادی دانا
سال جاری حق پرستاری با ۲.۵ برابر افزایش به ۵۵۴ هزار تومان رسید ۱۷ آذر ۱۳۹۹

سال جاری حق پرستاری با ۲.۵ برابر افزایش به ۵۵۴ هزار تومان رسید

به گزارش سایت نظام وظیفه، وحید قبادی‌دانا رئیس سازمان بهزیستی کشور در دومین نشست کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون جامع حمایت از افراد دارای معلولیت که با حضور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برگزار شد، با اشاره به منویات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه مسئول حقیقی کمک به معلولان فقط بهزیستی […]