چابهار
۵۰ هزار اصله نهال کشت‌بافتی موز در سیستان و بلوچستان کشت شد ۲۹ آذر ۱۳۹۹

۵۰ هزار اصله نهال کشت‌بافتی موز در سیستان و بلوچستان کشت شد

اردشیر شهرکی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: حدود پنج هزار هکتار از سطح باغات جنوب سیستان و بلوچستان به کشت موز اختصاص دارد که بیش‌از سه هزار هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است.وی با بیان اینکه برداشت موز در سیستان و بلوچستان در طول سال انجام می‌شود افزود: تاکنون ۱۲۰ هزار […]

۵۰ هزار اصله نهال کشت‌بافت موز در سیستان و بلوچستان کشت شد ۲۹ آذر ۱۳۹۹

۵۰ هزار اصله نهال کشت‌بافت موز در سیستان و بلوچستان کشت شد

اردشیر شهرکی روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا اظهارداشت: حدود پنج هزار هکتار از سطح باغات جنوب سیستان و بلوچستان به کشت موز اختصاص دارد که بیش‌از سه هزار هکتار آن بارور و بقیه غیر بارور است. وی با بیان اینکه برداشت موز در سیستان و بلوچستان در طول سال انجام می‌شود افزود: تاکنون ۱۲۰ […]