کتاب های درسی
اجرای سیاستهای جمعیتی در کتاب‌های درسی ۱۷ دی ۱۳۹۹

اجرای سیاستهای جمعیتی در کتاب‌های درسی

به گزارش سایت نظام وظیفه، حسن ملکی گفت: توجه به مسائل اساسی جامعه یکی از رسالت‌های برنامه درسی است. چگونه می‌توان از مسائل اساسی باخبر شد؟ یکی از راه‌ها تحلیل و تبیین‌هایی است که از سوی رهبران جامعه طرح می‌شود. همچنین از پژوهش‌های انجام‌یافته و از مقالات انتقادی که برخی صاحب‌نظران می‌نویسند و انتشار می‌دهند […]