ایرانیان خارج از کشور با انجام طرح تحقیقاتی کارت معافیت سربازی می‌گیرند

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، ‌خدمت وظیفه عمومی که به آن به‌طور عام خدمت سربازی یا سربازی اجباری نیز گفته…

با مصوبات کمیسیون تلفیق در مورد خدمت سربازی مخالفم/ طرح جامع برای ساماندهی سربازی داریم

وحید جلال زاده در گفتگو با خبرنگار سیاسی ایرنا با بیان اینکه از ابتدای مجلس یازدهم بررسی طرح اصلاح قانون…