نیروهای مسلح
معضل بیکاری جوانان با سربازی رفتن حل می‌شود؟ ۱۰ آبا ۱۳۹۹

معضل بیکاری جوانان با سربازی رفتن حل می‌شود؟

فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی سربازان نیروهای مسلح جزئیات، اهداف و چشم اندازهای مهارت آموزی برای سربازان را تشریح کرد. سردار سید مهدی فرحی در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه هدف از مهارت آموزی سربازان افزایش جذابیت سربازی در جامعه، ارتقا نشاط سرباز در حین خدمت و افزایش اثربخشی سربازی برای نیروی مسلح و […]