پلیس پیشگیری
ارتقا رتبه نشریه علمی مطالعات پیشگیری از جرم ۲۶ آذر ۱۳۹۹

ارتقا رتبه نشریه علمی مطالعات پیشگیری از جرم

به گزارش سایت نظام وظیفه، سردار مهدی معصوم بیگی ضمن تبریک هفته پژوهش و فناوری به منادیان علم و اندیشه اظهار داشت: اجرای موفق مأموریت‌های پلیس در گرو مسئله یابی، تحقیق، پژوهش و دستیابی به راهکارهای کاربردی است و این مهم عامل اصلی رشد و توسعه در هر سازمان به حساب می‌آید. وی افزود: چنانچه […]