معافیت پزشکی

بیماری های اسکلت و استخوان برای معایت پزشکی

انواع بیماری های اسکلت و استخوان

در زیر انواع بیماری های اسکلت و استخوان و نوع معافیت هایی را که برای هر یک وجود دارد آورده شده است. شما می توانید با کلیک بر روی هر یک، از اطلاعات جامعی که برای هر کدام از بیماری ها آورده شده است پیدا کنید.

نام بیماری نام بیماری نام بیماری
قطع انگشت پا قطع انگشت دست کوتاهی پا
پا پرانتزی یا ژنووالگوم پا ضربدری یا ژنوواروم پارگی رباط صلیبی
در رفتگی مفاصل آرتروگریپوزیس آسیب عروق اندامها
آنکیلوز آرنج آنکیلوز زانو آنکیلوز شانه
آنکیلوز مچ دست آنکیلوز مچ پا آنکیلوز هانش
استئومیلیت استئوژنس ایمپرفکتا استئوکوندریت دیسکانت زانو
اسکولیوز انحراف ستون فقرات انهدام کامل پاشنه
اکی نیسم بیماری شوئرمان تغییر شکل استخوانهای تارس
تغییر شکل استخوانهای متاتارس تومور خوش خیم استخوانی جوش نخوردگی اسکافوئید
خارج کردن پاتلا دفورمیتی مفصل مچ پا سندرم ایسکمیک ولکمن
سکل ناشی از CP سینداکتیلی سینوستوز استخوانهای ساعد
سینوویال کندروماتوزیس مفاصل بزرگ شلی لیگامان زانو شلی لیگامان مچ پا
شکستگی استخوانهای بلند شکستگی استخوانی غیر استخوان بلند شکستگی حفره کوتیل
شکستگی لگن فقدان اندام فقدان کامل شست
فلاپ پدیکوله عضلانی فلج اطفال قطع اندام
محدودیت حرکات مفاصل نکروز آواسکولار سر استخوان ران هیپ مچ پا
والگوس وجود جسم خارجی در مفاصل بزرگ پا چنبری
پارگی تاندون آشیل پارگی رباطهای جانبی پارگی متقاطع زانو
ژنو راکورواتوم کندرومالاسی پاتلا و اسکوداشلاتر کوبیتوس واروس
کوتاهی اندام فوقانی کوتاهی تاندون آشیل کوکسا ماگنا
کوکسا والگا کوکساوارا کوکساپلانا
کیست استخوانی کیفوز توراسیک کیفوز توراکو لومبار

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا